Unga blir mindre kriminella efter boende i behandlingsfamilj

 
Unga blir mindre kriminella efter boende i behandlingsfamiljFoto: Getty Images Om man jämför placering på institution med behandlingsfamilj så leder behandlingsfamilj till mindre kriminalitet och färre intag på låst avdelning.
Det verkar också som att ungdomar som bott i behandlingsfamilj i mindre grad har psykisk ohälsa och använder mindre narkotika än de som placerats på institution. 

Den variant av behandlingsfamilj som prövats i studier kallas  Treatment foster care Oregon, TFCO.
I Sverige är idag ca 30-40 ungdomar placerade i förstärkta familjehem av modellen TFCO.

SBU:s (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) granskning visar att TFCO kostar mindre än vård på särskilda ungdomshem och något mer än HVB, vid liknande vårdtider. 

Rapporten Unga med beteendeproblem blir mindre kriminella efter boende i behandlingshem är framtagen av SBU.

Taggar

Behandling