Suicidprevention för ensamkommande

 
Suicidprevention för ensamkommandeFoto: Getty Images Karolinska Institutet har på uppdrag av  Kunskapscentrum för ensamkommande barn kartlagt förekomsten av självskadebeteende, suicid, suicidförsök och annan dödlighet i gruppen asylsökande ensamkommande barn och unga upp till 21 år. Suicidtalen 2017 i denna grupp är högt både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Förebyggande åtgärder behöver vidtas för att förhindra fler suicid. Mer information finns i rapporten Kartläggning av självskadebeteende, suicidförsök, suicid och annan dödlighet bland ensamkommande barn.


Läs mer här 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Magasinet Omtanke speglar verksamheten inom Socialtjänst, vård och omsorg. Vi är en branschtidning till för att informera såväl som att inspirera!

Läs mer