Sömlös natt försämrar kvinnors arbetsminne

 
Sömlös natt försämrar kvinnors arbetsminneFoto: Getty Images Studien på 24 unga vuxna, som även visade att kvinnorna verkade helt omedvetna om att de hade en tillfällig nedsättning av arbetsminne, visar att sömnbrist påverkar arbetsminnet olika hos kvinnor och män.

Arbetsminnet är viktigt för att hålla saker i huvudet under kortare tidsperioder, och oumbärligt för abstrakt tänkande och planering. Det är centralt i språkinlärning, läsförmåga, problemlösning och matematiskt resonerande.
Deltagarna fick göra ett arbetsminnestest på morgonen efter antingen en natt med sömn eller en hel natt med sömnbrist.
Hälften av deltagarna var män och hälften kvinnor. Testet gick ut på att lära sig minnas sekvenser som var åtta siffror långa.

Tvärt emot av vad forskarna förväntat sig så påverkades inte männens arbetsminne av en natt med sömnbrist. Kvinnorna däremot kom ihåg färre siffror efter en natt med sömnbrist, i jämförelse med en natt med sömn.
Forskarna noterade också att de inte var medvetna om sin försämring i arbetsminnesprestation efter sömnbristen.

- Flera studier har visat att brist på sömn påverkar oss fysiskt och mentalt. Men det går inte att generalisera de könsskillnader som vi såg i denna studie till andra mentala eller fysiska effekter av sömnbrist, säger Frida Rångtell, doktorand vid institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet och förstaförfattare till studien.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Magasinet Omtanke speglar verksamheten inom Socialtjänst, vård och omsorg. Vi är en branschtidning till för att informera såväl som att inspirera!.

Läs mer