Regeringen föreslår legitimation för kuratorer i hälso- och sjukvård

 
Regeringen föreslår legitimation för kuratorer i hälso- och sjukvårdFoto: Getty Images Syftet med denna legitimation är att öka patientsäkerheten genom att det ställs krav på att en hälso- och sjukvårdskurator är lämplig och kompetent för att få legitimation. Det innebär även ett skydd för patienterna att legitimationen kan återkallas vid exempelvis grov oskicklighet eller uppenbar olämplighet att utöva yrket.

-Kuratorerna inom hälso- och sjukvården är idag den enda högskoleutbildade professionen med direkt patientansvar som inte har legitimation, det vill vi ändra på säger socialminister Annika Strandhäll.

Grunden för legitimation ska i huvudregel vara en hälso- och sjukvårdskuratorexamen. Yrkesverksamma kuratorer ska under en övergångsperiod kunna få legitimation, om de har avlagt en socionomexamen eller annan likvärdig utbildning, samt har varit verksamma i yrket i minst fem år, alternativt i två år och med en relevant vidareutbildning. 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Magasinet Omtanke speglar verksamheten inom Socialtjänst, vård och omsorg. Vi är en branschtidning till för att informera såväl som att inspirera!.

Läs mer