Regeringen föreslår förstärkt vårdgaranti

 
Regeringen föreslår förstärkt vårdgarantiFoto: Getty Images Det här är en del i det pågående arbetet med att stärka den nära vården i Sverige och korta köerna till vården.
– Med en snabb första vårdkontakt och medicinsk bedömning blir också hela vårdkedjan både snabbare och enklare. En förstärkt nära vård är en hörnsten i arbetet med att kapa vårdköerna, säger socialminister Annika Strandhäll.

Det tydliggörs också att regeringen ser behovet av en långsiktig förstärkning av den nära vården, med primärvården som bas.
Detta är en del av den pågående omstruktureringen av svensk sjukvård som bygger på den tidigare utredningen Effektiv vård av Göran Stiernstedt.
Sverige har en sjukvård som om man jämför med andra länder bedriver en relativt liten del av vården nära patienten, vård som skulle kunnat bedrivas på vårdcentraler eller hos familjeläkare bedrivs på sjukhus. Detta kan försämra tillgänglighet och möjlighet till kontinuerlig, trygg vårdkontakt.

Den föreslagna lagändringen om att vården som huvudregel ska organiseras nära befolkningen är också en del av detta arbete.

Från 2018 till 2021 utgår en årlig patientmiljard som bland annat ska vara ett stöd till införandet av denna förstärkta vårdgaranti.
Detaljer om hur den ska användas ska specificeras i en överenskommelse mellan regeringen och SKL.

Taggar

Nyheter