Placerade ungdomar hoppar av gymnasiet

 
Placerade ungdomar hoppar av gymnasietFoto: Getty Images Årets resultat från Socialstyrelsens "Öppna jämförelser 2018 – placerades utbildning och hälsa" visar att få 20-åringar avslutat sin gymnasieutbildning. Resultaten visar också på en hög användning av olika psykofarmaka hos placerade i åldern 15-16. I faktabladet presenteras de viktigaste resultaten för de placerade barnen. 

Det finns också en excelfil som innehåller resultat per kommun eller stadsdel, län och riket för egen bearbetning.

 Sammanfattningsvis ser årets Öppna jämförelser ut så här:

38 procent av de som var placerade hela åk 9 hade avslutat treårigt gymnasium vid 20 års ålder 2016. Detta kan jämföras med jämnåriga som inte var placerade, där andelen var 79 procent. 

Sju procent av de 15–16-åringar som var placerade under hela åk 9 hade en långvarig samtidig läkemedelsförskrivning av två eller flera olika psykofarmaka under 2016. Detta kan jämföras med jämnåriga som inte var placerade, där andelen var en procent.Läs mer här 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Magasinet Omtanke speglar verksamheten inom Socialtjänst, vård och omsorg. Vi är en branschtidning till för att informera såväl som att inspirera!

Läs mer