Omsorgshotell & Stödboende

 
Omsorgshotell & Stödboende

Vi erbjuder ett förstklassigt omsorgshotell samt stödboende för vuxna över 21 år.
I natursköna Nora i Kramfors kommun är vår fastighet med sjötomt belägen.

 

OMGIVNINGEN OCH AKTIVITETER
I omgivningarna tar vi tillsammans med våra boende vara på det naturen har att bjuda på i form av bland annat fiske, vattensport, vattenskoteråkning samt diverse rekreationsutflykter. Vid stranden finns en stor brygga samt båtplatser. På vinterhalvåret har vi tillgång till snöskotrar, vinterfiske, skidåkning med mera. På anläggningen finns biograf, gym, relaxavdelning, biljardbord, fri wifi, pingis, vedhuggning samt möjlighet till snickeriverksamhet. Vi har 300 meter till en matvarubutik där även busshållplats finns.
Vi erbjuder praktik och rekreation på en camping i en närliggande havsvik.

VISION, VÄRDERINGAR OCH PERSONAL
Vår vision är att stödja och stärka individen utifrån dennes unika behov, förutsättningar
och önskemål. Vi strävar kontinuerligt efter att våra boende ska finna ro och harmoni
för att stabilt kunna utvecklas på vägen till sina mål. Vi uppmuntrar till självständighet
och oberoende. De boende bemöts med respekt utifrån självbestämmande och integritet.
Personalen och ägarna har tillsammans över 60 års erfarenhet från drift av stödboende,
HVB-hem, LSS-boende, institutionschef ungdomshem samt institutionschef
asylboende. Vi arbetar utifrån nationell värdegrund (SOL), ett arbetssätt som innebär inflytande, delaktighet, respektfullt bemötande och omtanke för att ge brukaren ett värdigt liv och välbefinnande.
 

ETT TRIVSAMT BOENDE DÄR VI EFTERSTRÄVAR NYKTERHET
• Varje boende får en kontaktperson.
• 7 ggr/veckan serveras frukost, lunch och middag.
• Bemanning dygnet runt.
• Morgonmöte där vi går igenom dagens program/aktiviteter.
• Handlingsresor till närliggande städer samt skjuts till närmsta
  buss/tågstation vid planerade resor för den boende.
• Skriftlig månadsrapport eller enligt överenskommelse.
• Drogtester efter individens behov/beställarens önskemål.
• Vi erbjuder skyddat boende.
• Hämtning kostnadsfritt med tio timmars varsel.
• Vi erbjuder utredningsarbete

Verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar, förordningar och
föreskrifter som är tillämpliga, tex. socialtjänstlagen, hälso
och sjukvårdslagen, diskrimineringslagen,sekretesslagen,
arbetsmiljölagen samt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.
Avenira AB utför boendestödinsatser för vuxna från 21 år.
Denna typ av insatser är inte tillståndspliktiga enligt IVO.
I boendestödet ingår inte vård och behandling.
 

 

 

                                                 

Välkommen att kontakta oss: 070-258 10 33 |kontakt@avenira.nu | www.avenira.nu

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Magasinet Omtanke speglar verksamheten inom Socialtjänst, vård och omsorg. Vi är en branschtidning till för att informera såväl som att inspirera!

Läs mer