Ny GD för Försäkringskassan

 
Ny GD för FörsäkringskassanFoto: Regeringskansliets livsändning Socialminister Annika Strandhäll var mycket förtegen kring varför Ann-Marie Begler fått lämna sitt uppdrag i förtid, men berömde henne för hennes insats under de tre år hon satt som generaldirektör. Regeringen har beslutat att förordna Ann-Marie Begler som generaldirektör i Regeringskansliet och kommer att meddela vad det innebär vid ett senare tillfälle. 
– Regeringen har sedan 2014 genomfört ett gediget reformarbete när det gäller försäkringskassan och sjukförsäkringen. Nu går vi in i nästa fas i det arbetet för att sjukförsäkringen ska vara trygg och hållbar in på 2020-talet, säger socialminister Annika Strandhäll och antyder att det är den "nya fasen" som är anledningen till att Ann-Marie Begler får lämna i förtid.
– Maria Hemström-Hemmingsson har djup kunskap om Försäkringskassan och dess utmaningar efter sin tid på Inspektionen för socialförsäkringen, ISF. Som ledare är hon öppen, lyhörd och kommunikativ vilket jag vet är viktiga egenskaper för att leda Försäkringskassan, fortsätter hon.
– Försäkringskassan har en enorm betydelse, både för enskilda människor och för samhället som helhet. Myndighetens agerande påverkar tilliten till socialförsäkringen och, i förlängningen, hela samhället. Jag har en enorm respekt för det arbete som Försäkringskassan har gjort och gör, säger Maria Hemström-Hemmingsson, ny t.f. generaldirektör för Försäkringskassan.
– Jag vill arbeta för en myndighetsutövning som både ger trygghet och lägger grunden för en långsiktigt hållbar situation. Det förutsätter att den som kan arbeta också gör det; den som är för sjuk för att arbeta får ersättning och hjälp att komma tillbaka i arbete, fortsätter hon.
Regeringen inför en portalparagraf i målet för sjukförsäkringen, som förtydligar att målet för sjukförsäkringen är att ge ekonomisk trygghet och ett effektivt stöd till individen att komma tillbaka till hälsa och arbete. Målet om sjukpenningtalet 9,0 förtydligas i regleringsbrevet, med att det är ett samhällsmål som ska nås i samarbete med och genom insatser av arbetsgivare, myndigheter och andra aktörer och aldrig får ses som ett individmål.
Regeringen har dessutom beslutat om att förstärka både Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens uppdrag. De ska intensifiera sitt arbete att tillsammans underlätta övergången. De ska också identifiera och möta de behov av insatser och stöd för individen som finns. Regeringen anser att detta samarbete måste stärkas.
Försäkringskassan har fått i uppdrag att redovisa hur de arbetar för att öka antalet möten och kartläggningar där båda myndigheterna deltar.

Taggar

Nyheter