Kunskaperna om psykisk ohälsa inom primärvården måste öka

 
Kunskaperna om psykisk ohälsa inom primärvården måste ökaFoto: Getty Images Socialstyrelsen får 20 miljoner kronor för att stödja, analysera och utvärdera utvecklingsarbete i primärvården för att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor hos personer med psykisk ohälsa.
– Prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor är centralt när det gäller att förebygga psykisk ohälsa. Primärvården har en viktig roll i detta arbete som första linjens vård för patienter med psykisk ohälsa. Socialstyrelsen och landstingen får nu ett uppdrag att utveckla detta tillsammans, säger socialminister Annika Strandhäll.

Det här arbetet ska ske i samverkan med berörda verksamheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 15 miljoner ska fördelas till landstingen för det här utvecklingsarbetet, och satsningen ska genomföras under åren 2018-2020.