Hjälp för yrkesintroduktion till ekonomiskt bistånd

 
Hjälp för yrkesintroduktion till ekonomiskt biståndFoto: Getty Images Arbetsgivaren ansvarar för yrkesintroduktion av nyanställda socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. Temat ger en samlad bild av vad som kan ingå i ett introduktionsprogram. Det är tänkt att ge inspiration och underlätta för kommunerna när de planerar för introduktion av nyanställda. 

Innehållet vänder sig även till dig som är nyanställd eller redan arbetar som socialsekreterare, är chef eller på annat sätt söker kunskap inom området.

Läs mer här


 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Magasinet Omtanke speglar verksamheten inom Socialtjänst, vård och omsorg. Vi är en branschtidning till för att informera såväl som att inspirera!

Läs mer