Hel förvaltning hbtq-certifieras i Sundbybergs stad

 
Hel förvaltning hbtq-certifieras i Sundbybergs stadFlera förvaltningar i Sundbyberg är hbtq-certifierade. Fotograf: Most photos. Nu tar Sundbybergs stad ett helhetsgrepp och hbtq-certifierar kultur- och fritidsförvaltningen och alla 130 anställda. 
– För oss är det en självklarhet att alla i Sundbyberg ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, säger Johan Storåkers (L), kommunalråd och ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsförvaltningen har stora publika verksamheter såsom simhallen, biblioteken och fritidsgårdarna. De har tidigare haft verksamhetsspecifika hbtq-certifieringar sedan 2013 och framåt. Nu tas ett helhetsgrepp där samtliga verksamheter och anställda certifieras inom kultur- och fritidsförvaltningen.

– Alla medarbetare, besökare och våra invånare ska känna sig trygga och inkluderade i vårt bemötande. Alla ska kunna uttrycka sin identitet oavsett könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning, säger Johan Storåkers (L), kommunalråd och ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

Sundbybergs stad arbetar aktivt med normkritik och att vara inkluderande i bemötandet. Utöver kultur- och fritidsförvaltningen, med verksamheter såsom simhallen, biblioteken, fritidsgården, kulturcentrum Aggregat, fältsekreterarna och ungdomsmottagningen så är verksamheter inom Sundbybergs stads äldreförvaltning och barn- och utbildningsförvaltningen hbtq-certifierade.

Fem kriterier för hbtq-certifiering 
Det finns fem kriterier som ska uppfyllas för att en verksamhet ska kunna bli hbtq-certifierad av RFSL. Kunskapsnivå hos anställda, aktivt arbete för att skapa en öppen och inkluderande arbetsmiljö, ett välkomnande och respektfullt bemötande av medborgare, kontinuerligt arbete för att upprätthålla standarden samt planlagd kvalitetsgenomgång.

Hbtq är ett paraplybegrepp och förkortningen står för homosexuella-, bisexuella-, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

Taggar

Nyheter