"Du och jag har ju inga fördomar, det är bara alla andra idioter som har det"

 
Du och jag har ju inga fördomar, det är bara alla andra idioter som har detMats Eliasson, marknadsdirektör på Samhall, berättar om hur det var att agera undercover. Mats Eliasson är grabben från Hönö, som blev marknadsdirektör för Samhall, som tror att alla människor har en unik förmåga och hans jobb är att hitta den även om ingen annan gör det. Han tror också på att se sina medarbetare, för han fick själv lära sig hur det var att inte bli sedd.

2011 köper TV4 in tv-seriekonceptet "Boss Undercover". Tanken är att en chef, helst den högsta, för ett stort företag med många anställda ska utge sig för att vara en vanlig anställd och se hur det är.

Mats Eliasson blev kontaktad med en förfrågan om han var intresserad, och det var han. Samhall har cirka 25000 medarbetare och finns i hela landet, så det skulle nog funka. Alla bilder på Mats togs bort från hemsidor och på andra ställen och han fick bli "Martin från Göteborg". Tanken var att Martin aldrig skulle ha haft ett "riktigt" jobb och aldrig jobbat fysiskt.

– Dialekten gick att lösa, men jag var faktiskt mest nervös för det här med att aldrig ha jobbat fysiskt. Jag är finsnickare och slöjdlärare i grunden och praktiskt lagd, så jag trodde det skulle bli svårt att dölja, berättar Mats Eliasson.

Men så blev det inte. Det verkade som om den beskrivning av Martin som handledarna fått blev självuppfyllande i deras ögon.

– Jag var på fem olika ställen och jag jobbade verkligen hårt, men på inget av dessa ställen tyckte mina chefer att jag dög till något, berättar Mats Eliasson.

Det var naturligtvis en intressant och lite omskakande upplevelse, och han tog med sig många nya lärdomar från dessa veckor. En handlar om fördomar.

– Ja, du och jag har ju inga fördomar, det är bara alla andra idioter som har det, säger han och ler.

Han menar att den beskrivning som cheferna fick av honom skapade fördomar om "Martin", som han sedan inte kunde ta sig förbi. En annan sak som var tuff att hantera var bristen på kontroll.

Som chef är Mats Eliasson van att ha kontroll över det mesta, men i den här situationen fick han inte veta något i förväg och blev runtskjutsad av tv-teamet. Han sov på konstiga vandrarhem och fick åka till nya arbetsplatser.

– Så här i efterhand har jag förstått att de jobbar med att "bossen" i det här fallet ska vara lite uttröttad, för då blir det bättre teve, säger han och skrattar.

Mats Eliasson upplevde också att han blev väldigt tufft behandlad och har funderat på det. Hur kommer det sig att cheferna på Samhall av alla ställen var så tuffa på sina medarbetare?

– Jag tror beteenden smittar. De här människorna har alltid fått höra att de inte duger, så nu när de är chef så är det deras enda referensram för hur de ska agera, säger han.

Den sista reflektionen som Mats Eliasson tog med sig från tv-inspelningen var alla människors önskan om att bli sedda och hur stark den drivkraften är.

– Som chef är jag oerhört bortskämd med att bli sedd, men det är så enkelt att se till att alla får känna sig sedda. Ofta räcker det med ett hej, om det inte finns tid för något längre samtal, säger han.

Därmed landar samtalet i Samhall och de värderingar som företaget har eller borde ha. Mats Eliasson drar liknelsen med ett nyfött barn, som egentligen är en maximalt funktionsnedsatt individ. Men barnet har sina föräldrar, som verkligen tror att det här barnet kommer att utvecklas och klara sig själv.

– Vi är bäst i världen på att matcha människor med jobb. Vi lyckas där alla andra misslyckats, för vi måste leta djupare, säger han.

– Människor gömmer ofta sina verkliga talanger, eftersom de är rädda att misslyckas, fortsätter Mats Eliasson.

Han menar också att vi ställer enormt höga sociala krav på människor och att det ofta är därför som många misslyckas i både skolan och arbete.

– Många av dem som hamnar hos oss skulle kunnat hamna på KTH eller Chalmers istället, men eftersom de saknar någon social förmåga så går inte det, säger Mats Eliasson.

Han berättar att en av Samhalls värderingar går ut på att annorlunda är något bra. Du behöver inte vara som alla andra för att ha ett jobb och ditt jobb definierar inte vem du är.

– Tittar vi på dem som förändrat världen, Einstein, Strindberg, Churchill, Tesla och så vidare, så hade de alla jobbat på Samhall idag, säger Mats Eliasson.

Vi pratar lite om Samhalls uppdrag, som både är solklart och enkelt, men samtidigt komplicerat.

Samhall är ett aktiebolag där staten äger alla aktier. Det är Arbetsförmedlingen som väljer vilka som ska komma till Samhall och kriteriet är i princip att alla andra arbetsmarknadsåtgärder misslyckats.

– Så vi har en ganska tuff uppförsbacke redan från start, och vi önskar vi kunde fånga upp dessa människor tidigare i systemet, säger Mats Eliasson.

Han menar att det inte är kraven på Samhalls medarbetare som förändrats genom åren, utan världen utanför. Förr hade de flesta större företag ett "Mini-Samhall", där människor kunde vara till nytta men kanske lite mer på sina egna villkor.

Idag är dessa människor bortrationaliserade och trycket på Samhall har ökat enormt. Det är också många enklare jobb som försvunnit från den svenska företagsvärlden i takt med att mycket tillverkning hamnat utomlands eller automatiserats.

– Det finns 250 000 människor i Sverige som vill jobba men som har nedsatt arbetsförmåga och här finns massor att göra, säger Mats Eliasson.

Han ger exempel på olika enklare arbeten som många skulle kunna utföra, och som skulle gagna samhället.

– Om färre hela tiden ska göra mer, så präglar det vår syn på våra medarbetare. Här måste vi tänka om, säger Mats Eliasson.

Utöver de 25 000 som idag arbetar på Samhall finns det alltså 250 000 till som skulle vilja ha ett jobb.

– Det handlar om att förändra vår människosyn. Jag tror på arbetets läkande kraft och på att vara behövd, säger Mats Eliasson.

Något som dock har förändrats sedan bildandet av Samhall 1980 är var deras medarbetare finns. Från början handlade det mest om egna arbetsplatser, men så är det inte längre.

– Vi vill att våra medarbetare ska åka till samma arbetsplatser som sina grannar, säger Mats Eliasson och menar att det är på det sättet som bilden av deras medarbetare kan förändras.

– Det är så lätt att se vad människor inte kan, vi specialiserar oss på att se vad de kan, säger han.

I år ska cirka 1700 medarbetare på Samhall kunna ta sig vidare till andra arbetsplatser ute på marknaden, vilket ger utrymme för nya medarbetare att få chansen hitta ett arbete som passar dem. Det är alltså 1700 människor som hör hemma ute i det öppna arbetslivet, men som av olika skäl inte fått chansen att visa vad de går för, förrän nu.

– Jag tror samhället måste agera som en familj, det är ett alldeles för stort individfokus idag, menar Mats Eliasson.

Och det är ganska uppenbart att hans uppväxt ute på Hönö präglat hans syn på tillvaron, där människor i ett förhållandevis litet samhälle ger varandra sammanhang och bekräftelse. Där alla "är någon" utifrån att en är någons "pöjk" eller flicka och därmed också blir sedd.

Och det är naturligtvis ett tufft jobb att ge människor mening, när så många sedan tidigare sagt att det är meningslöst, men också en utmaning. Ur detta perspektiv är också frågan om dessa människor tjänar mer på ett samhälle som kan erbjuda arbete via Samhall, eller som samhället tjänar mer på att ha Samhall som kan skapa ett sammanhang där dessa människor kommer i funktion?

Taggar

Intervju