Caremore en vårdkedja med äkta engagemang

 
Caremore en vårdkedja med äkta engagemang

Detta är en annons från Caremore.

Nu har vi lediga platser i våra upphandlade behandlingsverksamheter

Caremore erbjuder en komplett vårdkedja med akutplatser, kvalificerad utredning och behandling för ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder, psykosocial- och psykiatrisk problematik. Vi har en egen resursskola för ungdomar med omfattande skolproblematik samt stödboende. I den dagliga miljön och i den sociala färdighetsträningen är tanken att ungdomen ska utveckla förmågor för att lära sig hantera sin livssituation och få ett fungerande liv. Alla ungdomar skall vara bättre rustade för livet när de lämnar oss.

Kompetent personalgrupp
Personalen består av kompetenser så som socionom, socialpedagog, behandlingspedagog m.m. Inom våra personalgrupper finns även spetskompetenser så som autismpedagog, MI, KBT, Kognitiv counsellor, systemiskt arbete m.m. Caremore har ramavtal med mer än 150 kommuner runt om i Sverige.ENHETER
Varla, Kungsbacka; 7 platser för pojkar och flickor 14-18 år som vårdas enligt SoL och LVU.
Torpa, Fjärås; HVB med 14 platser för pojkar med neuropsykiatriska diagnoser samt psykosocial problematik 13–20 år fördelat på 3 avdelningar.
Skogsbrynet, Sätila; HVB samt Resursskola med 8 platser för pojkar och flickor 13–20 år med neuropsykiatriska diagnoser samt psykosocial problematik.
Frejagatan, Mölndal; HVB med 6 platser för flickor 13–18 år med psykosocial problematik. Lägenhet med stödboende.
Änggården, Göteborg; HVB med 6 platser för pojkar 14–18 år med psykosocial problematik • Eriksberg, Göteborg; Stödboende i egna lägenheter för pojkar och flickor 16–20 år.
Ödsmåls berg, Ödsmål; HVB med 7 platser för särskilt vårdkrävande pojkar 14–18 år med psykosocial problematik, begynnande missbruk/kriminalitet.
Hulebäck, Lidköping; HVB med 6 platser för särskilt vårdkrävande pojkar 14–18 år med psykosocial problematik, begynnande missbruk/ kriminalitet.
Stödboende, Eriksberg; 14 platser för pojkar och flickor 16-20 år. Caremore stödboende, öppenvård och träningsboende.


Vid platsförfrågningar »

Caremores placeringsrådgivning
031-361 69 11 eller info@caremore.se

Caremores jourtelefon
(efter kontorstid, kvällar, nätter och helger):
0722-28 22 14
031-361 69 00
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Magasinet Omtanke speglar verksamheten inom Socialtjänst, vård och omsorg. Vi är en branschtidning till för att informera såväl som att inspirera!

Läs mer