SSIL Today

www.SSIL.today   Öppna på nätet Avbeställ  

Suicidprevention för ensamkommande

Karolinska Institutet har på uppdrag av Kunskapscentret för ensamkommande barn kartlagt förekomsten av självskadebeteende, suicid, suicidförsök och annan dödlighet i gruppen asylsökande ensamkommande barn och unga upp till 21 år.
Missbruksbehandling för pojkar 15-20 år.

Missbruksbehandling för pojkar 15-20 år.

KBT och 12-stegsbehandling samt familjeterapeut.


Placerade ungdomar hoppar av gymnasiet

Placerade ungdomar hoppar av gymnasiet

Knappt 40 procent av 20-åringarna som varit placerade under hela sista året i grundskolan hade avslutat treårigt gymnasium 2016. Sju procent av 15-16-åringar som bodde i familjehem och i hem för vård eller boende (HVB) under hela sista året i...

Metoo ger avtryck i vårbudgeten

Metoo ger avtryck i vårbudgeten

I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att över hundra miljoner kronor tillförs för förebyggande och kompetenshöjande arbete med koppling till #metoo och mäns våld mot kvinnor.
Hjälp för yrkesintroduktion till ekonomiskt bistånd

Hjälp för yrkesintroduktion till ekonomiskt bistånd

Nu kan kommuner gå in på Kunskapsguiden och hitta tips, inspiration och råd för att skapa introduktionskurser för nyanställda socialsekreterare som ska arbeta med ekonomiskt bistånd.
Regeringen förstärker arbetet med jämställdhet på flera språk

Regeringen förstärker arbetet med jämställdhet på flera språk

I vårbudgeten stöttar regeringen arbetet för informationsinsatser på flera språk rörande jämställdhet, sexuell och reproduktiv hälsa samt reproduktiva rättigheter riktade till nyanlända och andra ungdomar med fem miljoner kronor.
Läs på nätet | Avbeställ nyhetsbrev | Om SSIL Today | Annonsera
www.SSIL.today
TF Chefredaktör: Henrik Fitinghoff | Ansvarig utgivare Mikael Sagström
SSIL- För vård och omsorg är en del av Marknadsdata AB som ingår i Docu Nordic, Tingsgatan 2, 827 32 Ljusdal
www.ssil.se, Tel. växel 0651-160 40