SSIL Today

www.SSIL.today   Öppna på nätet Avbeställ  

Mottagandeutredningen presenterade sina förslag

Under onsdagen så presenterade Mottagandeutredningen sitt betänkande.

Utredningen tillsattes i november 2015 med uppdraget att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande, nyanlända s...
Barns framtidsutsikter i ny rapport

Barns framtidsutsikter i ny rapport

Barnombudsmannen (BO) visar i sin nya rapport om hur barn i förorts- och glesbyggdskommuner uppfattar sin situation och sina framtidsutsikter, att barnen upplever att vuxenvärlden ignorerar och sviker dem.
Digitalt utanförskap hos äldre kan minska med utbildning

Digitalt utanförskap hos äldre kan minska med utbildning

Hundratusentals svenskar i pensionsåldern står fortfarande utanför det digitala samhället.

Satsningen ”Mer Digital” i Värmland visar att utbildning kan bryta det här utanförskapet hos äldre.

EU- invandring bra för statskassan

EU- invandring bra för statskassan

En jämförande studie vid Uppsala Universitet visar att EU-invandrare betalar mer i skatt och sociala avgifter än vad de får tillbaka i form av offentliga bidrag och välfärdstjänster. 

Barn med handikapp löper störst risk för att få psykiska men

Barn med handikapp löper störst risk för att få psykiska men

En studie från Lunds universitet visar att även barn med begränsade fysiska funktionsnedsättningar riskerar att få psykiska problem längre upp i åldrarna. Störst är risken för flickor och ungdomar från socioeknomiskt utsatta familjer.

Kunskaperna om psykisk ohälsa inom primärvården måste öka

Kunskaperna om psykisk ohälsa inom primärvården måste öka

Psykisk ohälsa har ökat i Sverige och Hälso- och sjukvården har en central roll när det gäller att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Första mötet med vården sker oftast på en vårdcentral och därför måste kunskaperna om psykisk ohälsa i primärv...
Läs på nätet | Avbeställ nyhetsbrev | Om SSIL Today | Annonsera
www.SSIL.today
TF Chefredaktör: Henrik Fitinghoff | Ansvarig utgivare Mikael Sagström
SSIL- För vård och omsorg är en del av Marknadsdata AB som ingår i Docu Nordic, Tingsgatan 2, 827 32 Ljusdal
www.ssil.se, Tel. växel 0651-160 40