SSIL Today

www.SSIL.today   Öppna på nätet Avbeställ  

Sverige på topp i jämställdhet igen!


Sverige hamnar återigen på första plats när European Institute for Gender Equality (EIGE) rankar jämställdheten i EU. 

Regeringen vill förbättra livsvillkoren för transpersoner.

Regeringen vill förbättra livsvillkoren för transpersoner.

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att göra en fördjupningsstudie och fördela projektbidrag till icke vinstdrivande organisationer som arbetar med psykisk hälsa och suicidprevention hos transpersoner. Särskilt fokus ska läggas på unga transp...

Samordning om utsatta EU/EES-medborgare förlängs

Samordning om utsatta EU/EES-medborgare förlängs

Länstyrelsen i Stockholms län fick 2016 det nationella samordningsuppdraget kring utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige.
Sedan dess har en samordnare utsetts och efterfrågan kring samordning kring dessa frågor fortsätter v...

Allt yngre tvångsvårdas för missbruk

Allt yngre tvångsvårdas för missbruk

Ny statistik från Socialstyrelsen visar att medianåldern bland de som tvångsvårdas för missbruk, har minskat från 43 år till 34 år mellan åren 2010-2016.

Psykisk ohälsa bakom hälften av alla pågående sjukskrivningar

Psykisk ohälsa bakom hälften av alla pågående sjukskrivningar

Världsdagen för psykisk ohälsa inträffar i oktober varje år, och instiftades av World Federation for Mental Health 1992, med syftet att skapa större medvetenhet och förståelse för psykisk ohälsa.
I år är temat mental hälsa på arbetsplatser.
...
Självmordsförsöken inom SiS har fördubblats på tre år

Självmordsförsöken inom SiS har fördubblats på tre år

Ungdomar med psykiska problem låses in på SiS i brist på annan vårdform. 
Läs på nätet | Avbeställ nyhetsbrev | Om SSIL Today | Annonsera
www.SSIL.today
TF Chefredaktör: Henrik Fitinghoff | Ansvarig utgivare Mikael Sagström
SSIL- För vård och omsorg är en del av Marknadsdata AB som ingår i Docu Nordic, Tingsgatan 2, 827 32 Ljusdal
www.ssil.se, Tel. växel 0651-160 40