www.SSIL.today   Öppna på nätet Avbeställ  

Vill säkra bostadsförsörjningen för svaga grupper

Regeringen har beslutat att ge utredaren, Hanna Wiik, ett utökat uppdrag att närmare undersöka hur kommunerna arbetar med bostadsförsörjningen för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden.

Kostnadsfria läkemedel för barn utvärderas

Kostnadsfria läkemedel för barn utvärderas

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp reformen om kostnadsfria läkemedel för barn.

När naturen läker själen

När naturen läker själen

Grön rehabilitering har blivit en succé efter det forskningsprojekt som gjordes på SLU:s anläggning i Alnarp. Och konceptet är enkelt. Låt människor med stressrelaterade sjukdomar hitta tillbaka till livet genom sina fem sinnen.
Regeringen tillsätter utredning för stärkt elevhälsa

Regeringen tillsätter utredning för stärkt elevhälsa

Regeringen tillsätter nu en särskild utredare för att bland annat kartlägga och analysera skolornas arbete med stöd och elevhälsa. Utredaren ska lämna förslag i syfte att skapa bättre förutsättningar för elever, såväl flickor som pojkar, att nå de kuns...

"Katastrofal situation för ensamkommande i Sverige"

Susanne Thulin, god man för ensamkommande möter Mikael Ribbenvik, generaldirektör för migrationsverket i radiodebatt från Almedalen. 
Läs på nätet | Avbeställ nyhetsbrev | Om SSIL Today | Annonsera
www.SSIL.today
TF Chefredaktör: Henrik Fitinghoff | Ansvarig utgivare Mikael Sagström
SSIL- För vård och omsorg är en del av Marknadsdata AB som ingår i Docu Nordic, Tingsgatan 2, 827 32 Ljusdal
www.ssil.se, Tel. växel 0651-160 40