www.SSIL.today   Öppna på nätet Avbeställ  

Förändrade matvanor – fler äter vegetariskt trots det ökar köttkonsumtionen

Matrapporten kartlägger invånarnas matvanor och matbeteenden

Placerade barn klarar gymnasiet sämre än andra

Placerade barn klarar gymnasiet sämre än andra

Färre än fyra av tio ur gruppen slutför en gymnasieexamen

Kommun satsar på att få unga utrikesfödda ut i arbetslivet

Kommun satsar på att få unga utrikesfödda ut i arbetslivet

Ett pilotprojekt ska vägleda unga till studier eller ut i arbetslivet.
Teknikstöd hjälper anhöriga att vårda sina närstående

Teknikstöd hjälper anhöriga att vårda sina närstående

Ny forskning visar att informations- och kommunikationsteknologier båda kan hjälpa och stjälpa anhöriga i deras vård av en närstående.
Svåra etiska beslut hör hemma hos den vårdande personalen

Svåra etiska beslut hör hemma hos den vårdande personalen

Det finns ett rätt och fel när det kommer till stöttning inför etiska beslut inom vården. Det menar Dara Rasoal som har skrivit en avhandling om Etik.
Läs på nätet | Avbeställ nyhetsbrev | Om SSIL Today | Annonsera
www.SSIL.today
TF Chefredaktör: Henrik Fitinghoff | Ansvarig utgivare Mikael Sagström
SSIL- För vård och omsorg är en del av Marknadsdata AB som ingår i Docu Nordic, Tingsgatan 2, 827 32 Ljusdal
www.ssil.se, Tel. växel 0651-160 40