Suicidprevention för ensamkommande

 
Suicidprevention för ensamkommandeFoto: Getty Images Karolinska Institutet har på uppdrag av  Kunskapscentrum för ensamkommande barn kartlagt förekomsten av självskadebeteende, suicid, suicidförsök och annan dödlighet i gruppen asylsökande ensamkommande barn och unga upp till 21 år. Suicidtalen 2017 i denna grupp är högt både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Förebyggande åtgärder behöver vidtas för att förhindra fler suicid. Mer information finns i rapporten Kartläggning av självskadebeteende, suicidförsök, suicid och annan dödlighet bland ensamkommande barn.


Läs mer här
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Magasinet Omtanke speglar verksamheten inom Socialtjänst, vård och omsorg. Vi är en branschtidning till för att informera såväl som att inspirera!.

Läs mer
 
 
 

 
 


TF Chefredaktör: Henrik Fitinghoff | Ansvarig utgivare Mikael Sagström
SSIL - För vård och omsorg är en del av Marknadsdata AB som ingår i Docu Nordic, Tingsgatan 2, 827 32 Ljusdal
www.ssil.se, Tel. växel 0651-160 40, info@ssil.se
 
Copyright © 2017 All rights reserved. v. 1.0 xs v. 1.0 s v. 1.0 m v. 1.0 l v. 1.0 xl