Så länge får du vänta på akuten

 
Så länge får du vänta på akutenFoto: Getty images Under 2016 gjordes cirka 2 miljoner besök på akutmottagningar vid sjukhus i Sverige. Väntetiden till bedömning av läkare vid dessa besök var ungefär en timme, men varierade från 20 minuter i Norrbotten till över 80 minuter i Västra Götaland. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Akuta besök har rapporterats från 59 akutmottagningar under 2016. Under året fick de ta emot nära 2 miljoner akutbesök av patienter som var 19 år eller äldre. Av besöken stod personer som var 80 år eller äldre för knappt 20 procent.

Flest besök hade Södersjukhuset i Stockholm och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Dessa sjukhus hade över 100 000 besök vardera på sina akutmottagningar. Lägst antal besök, 5 000, hade Kalix sjukhus i Norrbotten.

Statistiken ges ut av Socialstyrelsen.

Läs mer om  statistiken här: Statistik om väntetider och besök vid sjukhusbundna akutmottagningar 2016. 
 

 
 
 
 
 
 


TF Chefredaktör: Henrik Fitinghoff | Ansvarig utgivare Mikael Sagström
SSIL - För vård och omsorg är en del av Marknadsdata AB som ingår i Docu Nordic, Tingsgatan 2, 827 32 Ljusdal
www.ssil.se, Tel. växel 0651-160 40, info@ssil.se
 
Copyright © 2017 All rights reserved. v. 1.0 xs v. 1.0 s v. 1.0 m v. 1.0 l v. 1.0 xl