Missbruksbehandling för pojkar 15-20 år.

 
Missbruksbehandling för pojkar 15-20 år.

Detta är en annons från Allviken

Östagården är en tillståndspliktig verksamhet ”Hem för vård och boende” och står under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg – IVO.

Målgruppen på vårt HVB-hem är pojkar/unga män 15-20 år med:

  • Riskfyllt alkohol-/drogbruk
  • Missbruk eller beroende
  • Kriminalitet
  • Ångestproblematik
  • Utåtagerande beteende/aggressivitet
  • Neuropsykiatriska funktionshinder

Vår behandling utgår från Kognitiv beteendeterapi och 12-stegsmodellen men har anpassats för ungdomar och deras förmågor. Östagården är ett litet och familjärt behandlingshem fem mil nordväst om Uppsala. Marielle Ragvals förestår verksamheten och har i sin personalgrupp personal med lång erfarenhet av kriminalitets och missbruksvård riktad till ungdomar. Östagården är bemannat dygnet runt och personalgruppen består främst av socionomer, alkohol och drogterapeut, KBT-terapeut, familjeterapeut, behandlingspedagoger men också av legitimerad sjuksköterska med allmänvårdsutbildning.

Vi har kompetens för BBIC, ADAD, HAP (Haschavvänjningsprogrammet), ÅP (Återfallsprevention), CRA, SAVRY och MI i personalgruppen. Vi är måna om att ständigt utveckla oss själva och vår verksamhet och deltar kontinuerligt i vidareutbildning efter individuella behov.

För att inte målgruppen ska bli för bred i ålder har vi valt att begränsa oss till ungdomar 15-20 år. På så vis försäkrar vi oss om att de gemensamma inslagen i behandlingsprogrammet blir så verksamt som möjligt och att så lite negativ erfarenhet som möjligt förs över mellan våra ungdomar.

Utöver vårt HVB-hem har vi tillståndspliktigt stödboende och träningslägenheter.

RING OSS GÄRNA FÖR MER INFORMATION ELLER FÖR ATT BOKA ETT STUDIEBESÖK:
072-559 00 15
http://www.ostagarden.se/

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Magasinet Omtanke speglar verksamheten inom Socialtjänst, vård och omsorg. Vi är en branschtidning till för att informera såväl som att inspirera!.

Läs mer
 
 
 

 
 


TF Chefredaktör: Henrik Fitinghoff | Ansvarig utgivare Mikael Sagström
SSIL - För vård och omsorg är en del av Marknadsdata AB som ingår i Docu Nordic, Tingsgatan 2, 827 32 Ljusdal
www.ssil.se, Tel. växel 0651-160 40, info@ssil.se
 
Copyright © 2017 All rights reserved. v. 1.0 xs v. 1.0 s v. 1.0 m v. 1.0 l v. 1.0 xl