Ledig plats på Egehem HVB

 
Ledig plats på Egehem HVBDetta är en annons från Egehem HVB

Kort info om Egehem HVB:
Startade 1992
Hög bemanning med bl.a. 3 under natt
Centralt. Nära skolor, sporthall, natur, hav, sjö och resecentrum.
Lantligt. Skjuts alt. buss till skola hästar och eget bad.

Om Egehem

Vi har tre enheter för 20 elever (flickor) i åldern 13-22 år.

  • Stora huset ligger centralt i Västervik med 6 platser.
  • Falla är lantligt beläget utanför Västervik med 5 platser.
  • Träningsboendet och eftervården ligger centralt i Västervik, här bor man i egna lägenheter.

Eleverna arbetar med KBT & KPT : kognitiv psykoterapi och beteendeterapi samt DBT:dialektisk beteendeterapi och ridterapi. Skolarbete. Egehems arbetsmetod är uppbyggd kring miljöterapi, psykodynamiskt synsätt och individuellt - och gruppterapeutiskt behandlingsarbete, familjerelationsarbete samt ett salutogent synsätt på individen.

Personalen är till stora delar grundutbildad i psykoterapi steg 1. Olika inriktningar är representerade men kärnan är KPT.
Hälften av behandlingspersonalen i huvudenheterna har DBT utbildning.
För elevernas friskvård har vi ridterapeuter och friskvårds-massör. Vi har ett litet spa för att träna att ta hand om kroppen.
Hos oss finns läkare, psykolog, traumaterapeut, sjuksköterska, socionom, socialpedagoger, förskollärare, undersköterskor, fritidsledare, behandlingsassistenter, behandlingspedagoger & elevassistenter.
VI har egen psykiater som är specialist i både vuxenpsykiatri och barn & ungdomspsykiatri. Vår personal är i genomsnitt fördelad med två heltidstjänster per elev.

Egehems Mål

Individmål är att ge den placerade ungdomen kunskaper att klara en meningsfull vardag utifrån de egna förutsättningarna. Känna trygghet och klara av att ha de relationer som eleven själv önskar. Att ge eleven redskap för att ta hjälp, skapa förändring eller för att stå ut i olika situationer.

Organisationsmål är att Egehem ger vård och behandling som motsvarar de krav och förväntningar som uppdragsgivaren har och att den utförs i enlighet med evidens och kvalitativa styrdokument.


Medlem i Svenska Vård, den bransch- och näringspolitiska organisationen för fristående verksamheter inom vård, omsorg och behandling Läs mer: svenskavard.se

Egehem Hvb
Hallströmsgatan 37
593 50 Västervik
Admin: 0490-424 99
info@egehem.se
www.egehem.se
Kontaktperson
Elisabet Strid Ege, Tel: 070-321 27 52, Mail: vc@egehem.se
Alt: forestandare@egehem.se, forestandare.falla@egehem.se

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Magasinet Omtanke speglar verksamheten inom Socialtjänst, vård och omsorg. Vi är en branschtidning till för att informera såväl som att inspirera!.

Läs mer
 
 
 
 
 


TF Chefredaktör: Henrik Fitinghoff | Ansvarig utgivare Mikael Sagström
SSIL - För vård och omsorg är en del av Marknadsdata AB som ingår i Docu Nordic, Tingsgatan 2, 827 32 Ljusdal
www.ssil.se, Tel. växel 0651-160 40, info@ssil.se
 
Copyright © 2017 All rights reserved. v. 1.0 xs v. 1.0 s v. 1.0 m v. 1.0 l v. 1.0 xl