Ledig plats på Botorp behandlingshem

 
Ledig plats på Botorp behandlingshemDetta är en annons från Botorp behandlingshem

Efter en ovanligt snöig februari här i sydost så arbetar vi vidare i vårt lågaffektiva arbetssätt som vi alltid mött våra ungdomar med. Nu har vi också handledning och i viss mån utbildning inom detta metodområde. Vi stärks också i vår tro att lågaffektivt arbete är den goda grund som ungdomar utvecklas bäst i.

Till detta lägger vi insatser med RePulse för de ungdomar som har störst behov av detta.

Sedan drygt ett år har vi också öppnat en flickenhet för ett mindre antal flickor. Där jobbar personal som är helt kopplad till denna enhet

Vår erfarenhet efter 28 år är att en liten grupp erbjuder den bästa hjälpen till ungdomar som mest behöver individuella lösningar utifrån sina NP- diagnoser, för anpassning i skola och daglig verksamhet.

Botorp behandlingshem/Nyrebo AB är en del av Casator Care, en vårdkoncern i sydöstra Sverige.

Kontakt:
Botorp behandlingshem
Länsmansvägen 46
388 94 Vassmolösa
TFN/FAX: 0480-321 11
info@botorp.com
www.botorp.com

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Magasinet Omtanke speglar verksamheten inom Socialtjänst, vård och omsorg. Vi är en branschtidning till för att informera såväl som att inspirera!.

Läs mer
 
 
 
 
 


TF Chefredaktör: Henrik Fitinghoff | Ansvarig utgivare Mikael Sagström
SSIL - För vård och omsorg är en del av Marknadsdata AB som ingår i Docu Nordic, Tingsgatan 2, 827 32 Ljusdal
www.ssil.se, Tel. växel 0651-160 40, info@ssil.se
 
Copyright © 2017 All rights reserved. v. 1.0 xs v. 1.0 s v. 1.0 m v. 1.0 l v. 1.0 xl