Donationsveckan 9-15 oktober

 
Donationsveckan 9-15 oktoberFoto: Getty Images Donationsveckan är en årligen återkommande kampanjvecka initierad av Socialstyrelsen, i år är den förlagd till 9-15 oktober.
Ett av syftena med veckan är att få fler att ta ställning till donation.
Fler än någonsin väntar på ett nytt organ, medan många människor inte aktivt tagit ställning till donation.
Förhoppningen med donationsveckan är att fler människor ska ta ställning till donation och att de som redan tagit ställning ska sprida budskapet vidare.
Även att allmänheten ska få bättre kunskap om organ-och vävnadsdonation är ett mål med veckan.Läs mer här
 

 
 
 
 
 
 


TF Chefredaktör: Henrik Fitinghoff | Ansvarig utgivare Mikael Sagström
SSIL - För vård och omsorg är en del av Marknadsdata AB som ingår i Docu Nordic, Tingsgatan 2, 827 32 Ljusdal
www.ssil.se, Tel. växel 0651-160 40, info@ssil.se
 
Copyright © 2017 All rights reserved. v. 1.0 xs v. 1.0 s v. 1.0 m v. 1.0 l v. 1.0 xl