94 miljoner kronor till välfärdsforskning

 
94 miljoner kronor till välfärdsforskningFoto: Getty Images Syftet med det här forskningsprogrammet är att på lång sikt stärka kunskapsuppbyggnad och utveckling inom socialtjänstens verksamhetsområden.
Det ingår att främja klient och praktiknära forskning om socialtjänsten, stärka samverkan mellan forskning och praktik samt öka delaktigheten från brukare och anhöriga.

Forte ser ett behov av både kvantitativa och kvalitativa forskningsansatser och metoder samt kombinationer av dessa. De ser gärna att forskare från olika discipliner samverkar och jämlikhetsperspektiv ska beaktas.

 

 
 
 
 

 
 


TF Chefredaktör: Henrik Fitinghoff | Ansvarig utgivare Mikael Sagström
SSIL - För vård och omsorg är en del av Marknadsdata AB som ingår i Docu Nordic, Tingsgatan 2, 827 32 Ljusdal
www.ssil.se, Tel. växel 0651-160 40, info@ssil.se
 
Copyright © 2017 All rights reserved. v. 1.0 xs v. 1.0 s v. 1.0 m v. 1.0 l v. 1.0 xl